- +
פרטי הפונה
דרכי התקשרות
כתובת מגורים
- +
כתובת
- +
צירוף מסמכים
הנחיות לצירוף מסמכים
  • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
  • ניתן לצרף רק קבצי תמונה (BMP, GIF,JPEG,JPG,PNG) וקבצים בפורמט (DOC, DOCX, HTML, PDF,PPT,PPTX, TXT, XLS, XLSX).
  • על מנת להחליף או למחוק, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר.
  • הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ-300 DPI.
  • סך הצרופות בטופס לא יעלה על 10MB.
  • קבצים גדולים יותר יישלחו בתיאום עם בודק התלונה בבנק ישראל.
למדריך להקטנת קבצים לחץ כאן
  • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
  • למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך.
  • ניתן לצרף קובצי תמונה ו- PDF, בהתאם למערכת ההפעלה של המכשיר הנייד.
טבלת מסמכים
מסמך
מחק מסמך
הוסף צרופה
- +